Art i Traducció a l’Era Digital: el cas de “El 27||The 27th”, d’Eugenio Tisselli

2020

“Art i Traducció a l’Era Digital: el cas d’Eugenio Tisselli” és un article publicat al volum 8, número 1, de la revista Barcelona Research Art Creation (pàgines 40-60). DOI: http://doi.org/10.7238/a.v0i23.3177

Llegeix-lo a BRAC. [en castellà]

Resum

La velocitat d’obtenció de respostes caracteritza el nostre ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). La sensació d’inmediatesa s’acompanya de l’ocultació dels processos intermitjos i els agents que medien aquests usos. En aquest sentit, McKenzie Wark va encunyar la noció “tercera natura”, amb la que es refereix a la separació entre les TIC i els recursos naturals amb els que interactuen. De manera similar, Michael Cronin (2013) va descriure el “paradigma de les 3T (mercat, tecnologia i traducció)” per abordar la invisibilització dels vincles entre tecnologia, traducció i comerç a l’era digital. Aquests pensaments emfasitzen la necessitat de prendre consciència de la infraestructura sobre la qual les TIC es construeixen per entendre les conseqüències polítiques, econòmiques, socials i mediambientals de l’ús de les eines digitals. Des d’aquesta perspectiva, l’objectiu d’aquest estudi és posar de manifest la interacció entre el paradigma “3T” i la seva vinculació a aspectes mediambientals mitjançant l’anàlisi del projecte d’art digital El 27||The 27th (2014 – actualitat), de l’artista Eugenio Tisselli.

Paraules clau: art digital, traducció, tecnologia, comerç, medi ambient

Agraïments infinits: Pilar Godayol, Eugenio Tisselli, revista BRAC.