Meetings On The Common Ground

2019

Després de participar en una residència al Sorø Kunstmuseum, Dinamarca, amb l’artista danesa Jette Ellgaard, convidada pel projecte europeu Participatory Arts for Invisible Communities, vaig escriure algunes reflexions sobre terrenys comuns i comunicació entre diferents. Em vaig basar en les pràctiques de Nyamnyam i de Deriva Mussol, per posar-les en diàleg amb la metàfora d’una comunicació universal del matemàtic americà i pioner de la traducció automàtica Warren Weaver i el pensament de la filòsofa feminista india Gayatri Chakravorty Spivak.

Vaig titular les reflexions “Meetings On The Common Ground” i es van publicar com un capítol del volum Participatory Arts for Invisible Communities (2019), editat per Irena Sertić, publicat al Zagreb per Omnimedia amb el suport del programa Creative Europe de la Unió Europea. 

Podeu llegir-lo aquí. [.pdf en anglès]

Agraïments infinits: Ramon Parramon, Maite Palomo i equip de l’ACVic, equip del projecte PAIC, Jette Ellgaard, Kristina Elisabeth Steinbock, familia Nyamnyam, equip Deriva Mussol, les dones del grup Afrikas Strik, i les noies del Bo-og støttecenter.