Translate Server Error

Descarrega el catàleg! [.pdf]
“translate server error” posa sobre la taula un conjunt de projectes artístics que han trobat en l’error de traducció el sentit necessari per al missatge que comuniquen. Aquest sentit és justament aquella condició que va més enllà de les paraules i del seu significat; és allò que Francesc Parcerisas ha definit com al què es manté després de la traducció i que anomena poesia. Des de l’opinió que la traducció perfecta és un impossible i des d’una posició d’escepticisme cap a la idea d’un significat unívoc, el procés traductològic esdevé una acció acompanyada d’errors en potència: múltiples errors poden succeir. I quan succeeixen, parlen. Parlen i evidencien la diferència sociocultural entre autor o autora i traductor o traductora.

Translate Server Error