Mesurar distàncies

2012
Performance i lectura a la Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona.
10′
+ Estel Boada com a performer

Mesurar distàncies és una performance que neix d’una reflexió sobre les distàncies que es creenentre els cossos dels subjectes en funció del rol en el que es troben en cada context, entenent que aquestes distàncies poden ser tant físiques com psicològiques. No pretén ser una crítica cap a aquesta realitat, sinó una posada en escena d’aquests espais o temps que separen persones.