Hanami

2015

Text pel llibre “Hanami”, de Jordi Daví.