Enseignement universel

2013
Distribution: Múltiplos
Download it! [.pdf]

El professor Joseph Jacotot (França 1770 – 1840), que no sabia holandès, va aplicar als seus alumnes holandesos un mètode molt particular per a que aquests poguessin entendre el francès: llegir una edició bilingüe (Francès i Holandès) de “Les Aventures de Télémaque” (François Fénelon, 1699) i posteriorment escriure un text en francès sobre allò que havien llegit.

En el projecte “Enseignement Universel” es realitzen un conjunt de noves composicions textuals a partir de reordenar sota varis criteris racionals comuns en els processos d’aprenentatge i comprensió d’una llengua (com l’ordre alfabètic, categories gramaticals, tipus de sintagmes, entre altres) les paraules de tres textos originals que es veuen involucrats en la història del professor Jacotot. Com són: “Enseignement Universel. Langue étrangère”, de Joseph Jacotot; “Le Maître ignorant. Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle”, de Jacques Rancière; i “De Gevallen van Telemachus”, de Fénelon.