Deixar-te córrer

2021

Vídeo i text 

Presentada a l’exposició “Cap a les deus. Una gramàtica fluvial“, a cura d’Ingrid Guardiola, al Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona.

Primer assaig per a l’elaboració d’una proposta legislativa que defensi el reconeixement de la personalitat jurídica del riu Ter. El vídeo recorre diferents trams del curs del riu Ter en paral·lel a la veu que llegeix la proposta legislativa elaborada, la qual també pot llegir-se en aquest document. Per a l’exposició al Bòlit, el vídeo es va presentar en una pantalla penjada, a sota de la qual hi havia documents legislatius que han servit de referència per al projecte, així com imatges de mitologies d’altres cultures que es relacionen de maneres diferents a la nostra amb la resta d’éssers vius i elements naturals.

Agraïments infinits: Ingrid Guardiola, Rita Andreu, Cesc Andreu, Joana Roda, Elisenda Soler, Pere Rifà.