Títol provisional (primer intent)

amb Daniel Moreno
ongoing

Sabent que les connotacions que acompanyen el significat que donem a les paraules que utilitzem mai són compartides amb la resta -és a dir, que són úniques i pròpies de cada subjecte-, i entenent, doncs, que mai de la vida ens podrem entendre, sinó que, en tot cas, arribarem a un consens en la manera de posar en paraules allò que ens ocupa, en Daniel Moreno i jo hem entrat en un reclam infinit de paràfrasi.