Static Explosion

2014

Obra guanyadora del Premi Biennal d’Art Ciutat d’Amposta (BIAM) 2014

Reproducció d’una escena concreta en la que cada nit succeeix el mateix fenòmen aparentment màgic. Aquesta escenificació s’acompanya de tres fotografies de l’escena original i de tres frases que fan referència a possibles explicacions del fenòmen. Aquestes són:
“1. I produced the jewels by shooting at our window with heavy artillery
2. The road that brings me home is made with bad intentions
3. Slowly, slowly, slowly, the marvelous age approaches”